ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

10.00 ΦΠΑ+ΦΠΑ

Χαλαζιακή άμμος ξανθού χρώματος υψηλής σκληρότητας ξηρή.

Ο χαλαζίας είναι ορυκτό του πυριτίου,συγκεκριμένα πολύ καθαρό οξείδιο πυριτίου το δεύτερο πιο διαδεδομένο ορυκτό στη φύση.Είναι το μοναδικό ορυκτό που αποτελείται αποκλειστικά από πυρίτιο και οξυγόνο.Απαντάται σε πολλές και ποικίλες μορφές.Στα πετρώματα συναντάται σε κοκκώδη ή κρυσταλλική μορφή. Αποτελεί ορυκτολογικό συστατικό των όξινων εκρηξιγενών πετρωμάτων, όπως και μεταμορφωσιγενών και ιζηματογενών πετρωμάτων. Είναι γνωστός διεθνώς με το όνομα “Quartz”, όρος που προέρχεται από την παλαιά γερμανική λέξη “Quarz”

 

Κατηγορία:

Χαλαζιακή άμμος ξανθού χρώματος υψηλής σκληρότητας ξηρή.

Ο χαλαζίας είναι ορυκτό του πυριτίου,συγκεκριμένα πολύ καθαρό οξείδιο πυριτίου το δεύτερο πιο διαδεδομένο ορυκτό στη φύση.Είναι το μοναδικό ορυκτό που αποτελείται αποκλειστικά από πυρίτιο και οξυγόνο.Απαντάται σε πολλές και ποικίλες μορφές.Στα πετρώματα συναντάται σε κοκκώδη ή κρυσταλλική μορφή. Αποτελεί ορυκτολογικό συστατικό των όξινων εκρηξιγενών πετρωμάτων, όπως και μεταμορφωσιγενών και ιζηματογενών πετρωμάτων. Είναι γνωστός διεθνώς με το όνομα “Quartz”, όρος που προέρχεται από την παλαιά γερμανική λέξη “Quarz”

Κοκκομετρία:

Για επιφανειακή σκλήρυνση βιομηχανικών δαπέδων

0,2-0,5mm(ΞΗΡΗ)=10€/Σακί 25Kgr+φπα

0,8-1,2mm(ΞΗΡΗ)=10€/Σακί 25Kgr+φπα

Χρώμα: Ξανθό

Share
Follow us on social media.