ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 50m2(160gr/m2)

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 50m2(160gr/m2)

45.00 ΦΠΑ+ΦΠΑ

Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m2

Άνοιγμα καρέ: 4mm x 4mm

Ιδανικό για πατητή τσιμεντοκονία και θερμοπροσόψεις.

Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m2

Άνοιγμα καρέ: 4mm x 4mm

Ιδανικό για πατητή τσιμεντοκονία και θερμοπροσόψεις.

Share
Follow us on social media.