ΤΡΙΜΜΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΤΡΙΜΜΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

20.00 ΦΠΑ+ΦΠΑ

Τρίμμα ασφάλτου απο φρέζα χύμα ή σε μεγασάκους.

Κοκκομετρία υλικού 0 έως 50mm

Μεγασάκος 0,5κυβ=28€+φπα

Χύμα ανατροπή=20€/τόνος+φπα

Share
Follow us on social media.