ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 42,5N (25Kgr)

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 42,5N (25Kgr)

5.00 ΦΠΑ+ΦΠΑ

To τσιμέντο TITAN CEM II/A-M (P-LL) 42.5 N είναι ένα σύνθετο τσιμέντο PORTLAND που παράγεται με την συνάλεση κλίνκερ, ποζολάνης, ασβεστόλιθου και γύψου.

Παρέχει:
πολύ υψηλή μηχανική αντοχή
πρώιμες αντοχές
εργασιμότητα

Χρήσεις:
Κτίσιματα, τσιμεντοκονίες, επιχρίσματα, τοιχοποιίες εκτοξευμένο σκυρόδεμα, ανακαινίσεις.
Σκυροδέματα οπλισμένα και άοπλα.

Κατηγορία:

To τσιμέντο TITAN CEM II/A-M (P-LL) 42.5 N είναι ένα σύνθετο τσιμέντο PORTLAND που παράγεται με την συνάλεση κλίνκερ, ποζολάνης, ασβεστόλιθου και γύψου.

Παρέχει:
πολύ υψηλή μηχανική αντοχή
πρώιμες αντοχές
εργασιμότητα

Χρήσεις:
Κτίσιματα, τσιμεντοκονίες, επιχρίσματα, τοιχοποιίες εκτοξευμένο σκυρόδεμα, ανακαινίσεις.
Σκυροδέματα οπλισμένα και άοπλα.

Share
Follow us on social media.