ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

24.00 ΦΠΑ+ΦΠΑ

Πλέγματα οπλισμού.

ΠΛΕΓΜΑ O-92(4,2mm 2,15×5)==18€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ Τ-92(4,2mm 2,15×5)==24€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T-139(4,2mm 2,15×5)==34€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T-196(5mm 2,15×5)==55€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T131 (5mm 2×5)=32 €/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T188 (6mm 2×5)=50€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T251 (8mm 2,15×3,60)=45€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ Τ261 (10mm 2,15×3,60)=72€/Φύλλο

Κατηγορία:

Πλέγματα οπλισμού.

ΠΛΕΓΜΑ O-92(4,2mm 2,15×5)==18€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ Τ-92(4,2mm 2,15×5)==24€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T-139(4,2mm 2,15×5)==34€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T-196(5mm 2,15×5)==55€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T131 (5mm 2×5)=32 €/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T188 (6mm 2×5)=50€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T251 (8mm 2,15×3,60)=45€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ Τ261 (10mm 2,15×3,60)=72€/Φύλλο

Share
Follow us on social media.