ΠΙΣΣΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 17Kgr

ΠΙΣΣΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 17Kgr

40.00 ΦΠΑ+ΦΠΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ PRIMER ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Το AREXOL LAC είναι στεγανωτικό προϊόν ασφαλτικής βάσης ενός συστατικού. Αποτελείται από οξειδωμένη άσφαλτο (85/25) διαλυμένη σε αρωματικούς διαλύτες. Στην τελική του μορφή (στερεή) σχηματίζει γυαλιστερό φιλμ, αδιαπέραστο από το νερό και πολύ καλά συγκολλημένο σε όλες τις δομικές επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό σε αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα. Προσβάλλεται από οργανικούς διαλύτες. Έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από το Κ.Ε.ΔΕ σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D 41.

 

Κατηγορίες: ,

Το AREXOL LAC είναι στεγανωτικό προϊόν ασφαλτικής βάσης ενός συστατικού. Αποτελείται από οξειδωμένη άσφαλτο (85/25) διαλυμένη σε αρωματικούς διαλύτες. Στην τελική του μορφή (στερεή) σχηματίζει γυαλιστερό φιλμ, αδιαπέραστο από το νερό και πολύ καλά συγκολλημένο σε όλες τις δομικές επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό σε αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα. Προσβάλλεται από οργανικούς διαλύτες. Έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από το Κ.Ε.ΔΕ σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D 41.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η κύρια χρήση του AREXOL LAC είναι σαν αστάρι – primer για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών. Χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος εφαρμογών περί την στεγάνωση και για προστασία εξωτερικών γενικά επιφανειών από σκυρόδεμα και ως αντιδιαβρωτικό μεταλλικών επιφανειών. Χρησιμοποιείται για προστασία ξύλινων πασάλων στην επιφάνεια που βυθίζεται στο έδαφος για την προστασία του ξύλου από την διάβρωση που προκαλεί η υγρασία, σε ξύλινες κολώνες της ΔΕΗ σε αντικατάσταση της λιθανθρακόπισσας που χρησιμοποιούνταν παλαιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σαθρά υλικά ή λάδια και απαραίτητα στεγνή.

Εφαρμογή

Εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χορτάρινη βούρτσα, ρολό, πινέλο ή πιστόλι βαφής σε μία ή δύο στρώσεις. Για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών αρκεί μια στρώση η οποία πρέπει να έχει ξεραθεί πλήρως / να αποβάλλει τον διαλύτη που περιέχει (συνήθως 24 ώρες) πριν την χρήση του φλόγιστρου. Για επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία συνιστάται η προστασία του AREXOL LAC με ανακλαστική βαφή αλουμινίου τύπουRECTIFLEX.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Για μεταλλικές επιφάνειες η κατανάλωση ανά στρώση κυμαίνεται από 100-150 gr/ m2. Για επιφάνειες από σκυρόδεμα η κατανάλωση εξαρτάται από την υφή και το πορώδες της συγκεκριμένης επιφάνειας. Ενδεικτικά αναφέρεται κατανάλωση 250 – 300 gr/m2 ανά στρώση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α/α

Ιδιότητα

Μέθοδοι Ελέγχου

Αποτέλεσμα

1

Χρώμα

Μαύρο

2

Οσμή

Χαρακτηριστική

3

Πυκνότητα 25 οC

ASTM D 41

0.96 kg/lt

4

Ιξώδες Furol σε 25 οC

ASTM D 41

73 sec

5

Όγκος αποστάγματος

στους 225 οC

στους 360 οC

ASTM D 41

41%

42,5%

6

Διείσδυση στους 25 οC (100 gr, 5 sec)

ASTM D 41

29 mm

7

Διαλυτότητα σε τριχλωροαιθυλένιο

ASTM D 41

99,5 %

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρούμε το προϊόν σε μέτρια θερμοκρασία και στεγασμένο χώρο, μακριά από εστίες θερμότητας. Στην αρχική του συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον 2 χρόνια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιέχει ποσότητα εύφλεκτων διαλυτών. Να εφαρμόζεται μακριά από φλόγες και σπινθήρες.

Να μην εφαρμόζεται σε κλειστούς χώρους ή ορύγματα χωρίς επαρκή εξαερισμό και πάντοτε με την χρήση γαντιών και μάσκας ενεργού άνθρακα. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το φυλλάδιο ασφαλείας ( M.S.D.S.) του προϊόντος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 17kg

Share
Follow us on social media.