ΖΕΟΛΙΘΟΣ

ΖΕΟΛΙΘΟΣ

15.00 ΦΠΑ+ΦΠΑ

Οι ζεόλιθοι είναι μικροπορώδη αργυλοπυριτικά ορυκτά που χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων ως προσροφητικά και καταλύτες.

Στη γεωργία, ο κλινοπτιλολίτης (ένας φυσικός ζεόλιθος) χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του εδάφους.Οι ζεόλιθοι μπορούν επίσης να δράσουν σαν ρυθμιστές της ποσότητας νερού, καθώς μπορούν να απορροφήσουν μέχρι το 55% του βάρους τους σε νερό και μετά να το απελευθερώσουν ανάλογα με τις ανάγκες του φυτού. Αυτό μπορεί να προλάβει το σάπισμα της ρίζας και να μετριάσει περιόδους ξηρασίας.

Κατηγορία:

Οι ζεόλιθοι είναι μικροπορώδη αργυλοπυριτικά ορυκτά που χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων ως προσροφητικά και καταλύτες.

Στη γεωργία, ο κλινοπτιλολίτης (ένας φυσικός ζεόλιθος) χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του εδάφους.Οι ζεόλιθοι μπορούν επίσης να δράσουν σαν ρυθμιστές της ποσότητας νερού, καθώς μπορούν να απορροφήσουν μέχρι το 55% του βάρους τους σε νερό και μετά να το απελευθερώσουν ανάλογα με τις ανάγκες του φυτού. Αυτό μπορεί να προλάβει το σάπισμα της ρίζας και να μετριάσει περιόδους ξηρασίας.

Κύρια χαρακτηριστικά του ζεόλιθου σε εφαρμογή στη Γεωργία:

Έχει την βασική ιδιότητα να δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά των λιπασμάτων και να τα απελευθερώνει μακροπρόθεσμα
Δεσμεύει την υγρασία αυξάνοντας το διάστημα μεταξύ ποτισμάτων.
Βελτιώνει τον αερισμό του εδάφους.

Share

Κοκκομετρίες & ΤΙΜΕΣ

ΖΕΟΛΙΘΟΣ (Σακί 25Kgr)

0-0,063mm(Σκόνη ψεκασμού)=20€/σακί+φπα
0-0,8mm(Σκόνη εδαφοβελτίωσης)=15€/σακί+φπα
2,5-5mm(κόκκος εδαφοβελτίωσης)=15€/σακί+φπα

ΖΕΟΛΙΘΟΣ (Σακί 25Kgr)ΠΑΛΕΤΑ (40Σακιά) ΚΑΙ ΑΝΩ

0-0,063mm(Σκόνη ψεκασμού)=18€/σακί (720€/τον)+φπα
0-0,8mm(Σκόνη εδαφοβελτίωσης)=13€/σακί (520€/τον)+φπα
2,5-5mm(κόκκος εδαφοβελτίωσης)=13€/σακί (520€/τον)+φπα

Share
Follow us on social media.