ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ

12.00 ΦΠΑ+ΦΠΑ

Μη διαλυτό πρόσθετο σε διατρητικά ρευστά υδατικής βάσης για την επίτευξη βελτιωμένων χαρακτηριστικών στους πολτούς αυτούς.

Χρησιμοποιείται στις περιστροφικές / κρουστικές διανοίξεις με ορθή ή ανάστροφη κυκλοφορία διατρητικού ρευστού. Βοηθά στην απομάκρυνση των προϊόντων της διάτρησης και στην σταθεροποίηση των τοιχωμάτων της γεώτρησης. Επίσης στην ψύξη και λίπανση της κοπτικής κεφαλής του στελέχους.

Μη διαλυτό πρόσθετο σε διατρητικά ρευστά υδατικής βάσης για την επίτευξη βελτιωμένων χαρακτηριστικών στους πολτούς αυτούς.

Χρησιμοποιείται στις περιστροφικές / κρουστικές διανοίξεις με ορθή ή ανάστροφη κυκλοφορία διατρητικού ρευστού. Βοηθά στην απομάκρυνση των προϊόντων της διάτρησης και στην σταθεροποίηση των τοιχωμάτων της γεώτρησης. Επίσης στην ψύξη και λίπανση της κοπτικής κεφαλής του στελέχους.

 

Ο ενεργοποιημένος μπεντονίτης γεωτρήσεων της Δ.&Φ. ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ Ο.Ε. προέρχεται από επιλεγμένα ορυχεία της Μήλου, κατεργάζεται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Μάνδρα Αττικής, ενεργοποιείται και συσκευάζεται σε ενισχυμένους σάκους των 30 κιλών.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ:

 

Το προϊόν  διατίθεται στην αγορά ως μη διαλυτό πρόσθετο σε διατρητικά ρευστά υδατικής βάσης για να προσδώσει βελτιωμένα χαρακτηριστικά στα ρευστά αυτά (πολτούς). Χρησιμοποιείται στις περιστροφικές/κρουστικές διανοίξεις με ορθή ή ανάστροφη κυκλοφορία διατρητικού ρευστού. Σχηματίζει κολλοειδές σύστημα διασποράς (έως 50% κατ’ όγκο) και επικουρεί στις ακόλουθες λειτουργίες:

  •  Στην αποκομιδή των προϊόντων της διάτρησης.
  •  Στην σταθεροποίηση των τοιχωμάτων της οπής και την αντιμετώπιση διογκούμενων αργίλων.
  •  Στην ψύξη και λίπανση της κοπτικής κεφαλής του στελέχους.
  •  Στον έλεγχο των διαρροών προς τα τοιχώματα της οπής (δημιουργεί αδιαπέραστο υμένα στα τοιχώματα και αναστέλλεται η διαφυγή προς τα διαπερατά στρώματα του εδάφους).
  •  Στην αιώρηση των αποκοπτόμενων όταν διακόπτεται η διάτρηση για την προσθήκη στελέχους (αποφυγή ταχείας συγκέντρωσης ιζημάτων στον πυθμένα της οπής).

 

Έτσι λοιπόν η περιγραφή για μπεντονίτη γεωτρήσεων που αναφέρεται στο πρότυπο API Specification 13A – 9.1.1 ομιλεί για ένα αργιλλικό πέτρωμα που απαντάται στη φύση, το οποίο περιέχει τα αργιλικά ορυκτά του σμεκτίτη. Επίσης μπορεί να περιέχει συμπαρομαρτούντα ορυκτά όπως χαλαζία, μίκα, άστριους και ασβεστίτη. Στο τμήμα 13Α – 9.1.2 στον πίνακα αρ. 8 υποκάτω αναφέρονται οι προδιαγεγραμμένες φυσικές ιδιότητες στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται οποιοδήποτε σύνθετο δείγμα αναφερόμενο σε παραγωγή το πολύ μίας ημέρας, ώστε να θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το προϊόν και ελέγχεται από τον παραγωγό.

Ο Ενεργοποιημένος Μπεντονίτης της Δ.&Φ.Λιναρδάκης ΟΕ προέρχεται από επιλεγμένα ορυχεία της Μήλου, (περιοχή Παλιόρεμα κοντά στα θειωρυχεία), κατεργάζεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Μάνδρα Αττικής, ενεργοποιείται και συσκευάζεται σε ενισχυμένους σάκους των 30 κιλών.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 

Ορυκτολογική ανάλυση:

 

Τέσσερα δείγματα μπεντονίτη γεωτρήσεων εστάλησαν στα εργαστήρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ακτινογραφήθηκαν με εύρος 3-65 μοίρες/ώρα με συσκευή περιθλάσεως ακτίνων Χ (XRD). Τα κύρια ορυκτά που προσδιορίσθηκαν είναι της οικογένειας των Σμεκτιτών ( Μοντμοριλλονίτης, Νοντρονίτης, Μπαϊντελλίτης). Δευτερεύοντα ορυκτά που ταυτοποιήθηκαν είναι Οπάλιος, Χαλαζίας, Γύψος, Ιλλίτης, Αλβίτης και Ασβεστίτης.

 

Χημική ανάλυση:

 

Τα δείγματα αναλύθηκαν γιά τον προσδιορισμό κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων με συσκευή XRF (Φθορισμομετρία). Τά αποτελέσματα εκφράζονται ως περιεκτικότης στό αντίστοιχο οξείδιο του κάθε στοιχείου.
Κύρια στοιχεία:

 

SiO2: 69,16%     MgO: 2,72%
Al2O3: 11,42%    SO3: 0,82%
Na2O: 1,79%      K2O: 0,76%
Fe2O3: 1,49%        CaO: 5,02%
Ιχνοστοιχεία: 

 

Cl: < 0,1%
V 47ppm, Cr 40ppm, Co 8ppm, Ni 19ppm, Cu 14ppm, Zn 48ppm, As 5ppm, Rb 68ppm, Sr 55ppm, Y 15ppm, Zr 111ppm, Cd 0 ppm, Sb 1ppm, Ba 470ppm, La 21ppm, Ce 34ppm, Nd 12ppm, W 0 ppm, Hg 0 ppm, Pb 17ppm, Bi 0 ppm.

 

● LOI: 6,60%.

 

● Υδατοαπορροφητικότητα (BS 3921 & BS 3483): Κυμαίνεται μεταξύ 500 – 550ml/100g μπεντονίτη.

 

● Μέγιστος κόκκος ορυκτού μετά την λειοτρίβηση: 75μm.

 

● Κατωτέρω παρατίθεται το φάσμα περίθλασης ακτίνων Χ του προϊόντος, που καταδεικνύει την εξαιρετική ποιότητα του πετρώματος το οποίο κατεργάζεται και ενεργοποιεί η Δ.&Φ.ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΟΕ.

 

Το ανωτέρω παρατιθέμενο TDS έχει συνταχθεί σύμφωνα με την τρέχουσα επιστημονική γνώση και την μακροχρόνια εμπειρία της εταιρείας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που παρατίθενται δεν αποτελούν φυσικοχημικές ιδιότητες χημικών ενώσεων ή στοιχείων που εμπεριέχονται στο παρασκεύασμα , αλλά αφορούν αποκλειστικά την μορφή με την οποία φέρεται στο εμπόριο. Οι χρήστες του προϊόντος θα πρέπει να το χρησιμοποιούν μόνον για τους συνιστώμενους σκοπούς ή διαφορετικά να συμβουλεύονται το τεχνικό τμήμα της εταιρείας. Η εταιρεία με κάθε μεταβολή των  επιδόσεων του προϊόντος  εκδίδει και αποστέλλει νέα αναθεωρημένη και ενημερωμένη έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου.

 

Τιμή : 12€/σακί30Kgr+φπα

Share
Follow us on social media.